System alarmowy obsługiwany za pomocą Touchpad-u z wbudowanym GPS wykorzystujący rozwiązanie czujnika otwarcia drzwi.
Wodoodporność:
IP67
Wymiary:
21cm x 12cm x 5,5cm
Waga:
0,8kg
Zakres napięcia zasilania:
10-16V
Pobór prądu w trybie gotowości:
< 15 mA
Prąd zasilania, tryb uśpienia:
< 5 mA
Temperatura robocza:
-40°C do +85°C

Zwiększone wymagania norm TAPA w zakresie systemów alarmowych i kontrolnych doprowadziły do konieczności opracowania nowego systemu bezpieczeństwa. Zmieniło to podejście do zapewnienia bezpieczeństwa w branży transportu towarowego poprzez wdrożenie bardziej nowoczesnych i innowacyjnych rozwiązań.

Zasada działania: Magnetyczny czujnik drzwi przesyła informacje dane o stanie drzwi do centrali alarmowej zlokalizowanej w dowolnym miejscu naczepy/kontenera. Otrzymane dane przesyłane są do portalu klienta za pomocą urządzenia GPS wbudowanego w blok alarmowy (Teltonica FMC130 4G). Alerty mogą być przesyłane poprzez SMS do 3 wskazanych osób z firmy.
Blok sterujący alarmem może być zasilany z akumulatorów umieszczonych wewnątrz centrali, które można ładować, lub też centrala może być na stałe połączona z agregatem chłodniczym w przyczepie. W momencie kiedy alarm jest aktywny i następuje nieautoryzowane otwarcie drzwi, generowany jest cichy alarm poprzez urządzenie tematyczne do centrali firmy oraz głośny alarm informujący kierowcę o wystąpieniu zdarzenia (syrena o głośności ok. 120dB)
Aktywacja alarmu odbywa się automatycznie po zamknięciu drzwi. Dezaktywacja alarmu za pomocą klawiatury PIN pad umieszczonej w dowolnym miejscu w naczepie.

 

Specyfikacja:

 

 • automatyczne uzbrajanie alarmu po zamknięciu drzwi
 • odblokowanie alarmu za pomocą kodu PIN (różna konfiguracja jej ustawienia – szczegóły poniżej)
 • wbudowane urządzenie śledzące GPS w zestawie
 • stałe zasilanie z agregatu chłodniczego naczepy
 • generowanie alarmu w przypadku otwarcia skrzynki alarmowej przez nieuprawnione osoby
 • Informacje przesyłane do biura za pomocą GPS oraz SMS-em
 • stan czujników
 • napięcie baterii
 • współrzędne ładunku/naczepy
 • czas wysłania wiadomości (zegar rzeczywisty zdarzeń)
 • Czas wysyłania okresowego wiadomości o alertach – regulowany
 • Możliwość wysyłania SMS-ów informacyjnych – do 3 numerów telefonu

Zestaw:

 

 • Bezprzewodowy czujnik kontaktronowy z magnesem (radiowy)
 • System alarmowy w obudowie – ABS IP67
 • System namierzający GPS (Teletonica FMC130 4G) – karta SIM po stronie klienta
 • PIN pad (wyświetlacz do dezaktywacji alarmu) – kod PIN
 • Syrena zewnętrzna alarmowa – IP-65 (120dB)

 

Istnieje kilka sposobów działania tego systemu:

 

a) Stały kod PIN: W tej metodzie hasło pozostaje stałe na zawsze i nigdy się nie zmienia.

b) Zmiana kodu PIN przez odpowiedzialny personel: Hasło zmienia się, gdy odpowiedzialna osoba w biurze zdecyduje się je zmienić. Zwykle ma to miejsce, gdy na przykład nowy kierowca przejmuje kontrolę nad naczepą.

c) Dynamiczna zmiana hasła: W tym podejściu hasło stale się zmienia po każdym otwarciu i zamknięciu zamka. Dlatego przy każdym dostępie do naczepy konieczne jest podanie nowego hasła, a kierowca musi skontaktować się z biurem w celu uzyskania zaktualizowanego hasła. Dzięki temu hasło jest zawsze unikalne dla każdego zdarzenia dostępu i ze względów bezpieczeństwa wymaga komunikacji z biurem