Produkty

Zabezpieczenie PVA-R ALARM CHŁODNIA alarm chłodnia/box TIR

Kod: PVA-R

  • Zabezpieczenia Protect Vehicle
Alarmowy system bezpieczeństwa naczep typu chłodnia / box - PVA-R
Przeznaczenie:
Alarmowy system bezpieczeństwa naczep typu chłodnia/box/izoterma - (PVA-R/1) z magnetycznym czujnikiem drzwi i (PVA-R/2) - z kodowanym czujnikiem drzwi RFiD, (PVA-R/3) - naczepowy - obsługiwany z pilota - Remote Control z czujnikiem magnetycznym, (PVA-R/4 ) - - naczepowy - obsługiwany z pilota - Remote Control z kodowanym czujnikiem RFiD
Napięcie zasilające:
18-36V DC
Pobór prądu:
do 20 mA
Temperatura pracy:
-40 ; +85

 

PVA-R – system alarmowy dla naczep typu chłodnia / box / izoterma TIR

 

Wysokiej jakości system alarmowy dedykowany w celu zabezpieczenia i zmniejszenia ryzyka utraty mienia i przewożonego towaru przewożonego naczepami typu chłodnia / box / izoterma, a więc jednostkami z twardą zabudową.

Świetnie sprawdza się w odstraszaniu potencjalnych przestępców cargo i ostrzeganiu kierowcy o możliwym niebezpieczeństwie.

Zabezpieczenie alarmowe naczepy jest skierowane głównie na zabezpieczenie tylnych drzwi naczepy, na których od wewnątrz zamonotwany jest wysokiej jakości czujnik otwarcia drzwi – DOOR SENSOR, podłączony przewodowo lub bezprzewodowo z centralą alarmową. Uzbrajanie i rozbrajanie systemu odbywa się za pomocą przycisku On/Off w kabinie kierowcy. Alarm jest ponadto automatycznie uzbrajany po ok. 1 min. po zamknięciu tylnych drzwi naczepy, przez co kierowca nie musi o tym pamiętać.

Istnieje możliwość podłączenia alarmu PVA-R do systemu telematycznego śledzenia pojazdów GPS-GSM zainstalowanego w ciągniku w celu transmisji danych i informowanie o aktywacji alarmu w czasie rzeczywistym (telematyka nie jest zawarta w zestawie / opcjonalnie do wyceny)

TYPY ALARMÓW PVA-R:

PVA-R/1 – System alarmowy do naczep typu chłodnia/box/izoterma  z czujnikiem magnetycznym (przewodowy – WIRED)

Cel ochrony:

tylne drzwi naczepy typu chóodnia / box / izoterma (system przewodowy – WIRED)

Opis:

PVA-R/1 to system alarmowy z magnetycznym czujnikiem drzwi – MAGNETIC DOOR SENSOR. Czujnik drzwi łączy się ze sterownikiem alarmowym naczepy  (Trailer Alarm Receiver) przewodowo, za pomoca kabla przeprowadzonego od czujnika do sterownika, przekazując sygnał o stanie otwarca/zamknięcia drzwi. Następnie sygnał przekazywany jest za pomocą fabrycznych przewodów do centrali alarmowej umieszczonej w ciągniku, do której podłączony jest również przycisk uzbrajania alarmu On/Off i niezależna syrena alarmowa.

Magnetyczny czujnik drzwi – MAGNETIC DOOR SENSOR

w momencie, gdy alarm jest aktywny, każdorazowa próba otwarcia drzwi powoduje przerwanie pola magnetycznego i włączenie syreny alarmowej (gdy alarm jest podłączony do telematyki – wysłanie do portalu alertu – „Alarm Aktywny”

 

Podłączenie:

do podłączenia systemu pomiędzy naczepą a ciągnikiem wykorzystywane są fabryczne przewody do ABS i świateł pomiędzy ciężarówką i naczepą, a system wpinany jest do gniazda podobnego jak na zdjęciu poniżej. Dzięki takiemu rozwiązaniu nie trzeba przeprowadzać dodatkowego okablowania.

Zasada działania:

w przypadku aktywacji alarmu czujnik tylnych drzwi – MAGNETIC DOOR SENSOR wysyła przewodowo sygnał do odbiornika alarmu zainstalowanego w naczepie – TRAILER ALARM RECEIVER, po czym sygnał trafia do ciężarówki poprzez okablowanie fabryczne i łączy się z głównym blokiem alarmowym w ciężarówce – MAIN BLOCK ALARM. Do głównej centrali alarmowej jest podłączona z kolei niezależna syrena alarmowa oraz przycisk z diodą LED On/Off – służący do uzbrajania/rozbrajania alarmu. Syrena alarmowa wysyła ciągły sygnał dźwiękowy – nieustannie, aż do momentu dezaktywacji alarmu przez kierowcę. W przypadku próby sabotażu i przecięcia kabli, syrena działa aż do momentu rozładowania wewnętrznie wbudowanej baterii (ok. 2-5 min.)

Podłączenie do telematyki GPS/GSM:

Przycisk LED On/Off – może być podłączony z dowolnym systemem telematycznym zainstalowanym w ciągniku (w przypadku braku na wyposażeniu ciężarówki – wycena indywidualna). Umożliwia do śledzenie w czasie realnym alertów aktywacji alarmu i zawiadomienie odpowiednich służb z miejsca obsługi floty ciężarowej.

 


PVA-R/2 – System alarmowy do naczep typu chłodnia / box / izoterma z kodowanym czujnikiem drzwi RFiD (przewodowy – WIRED)

Cel ochrony:

tylne drzwi naczepy typ chłodnia / box / izoterma (system bezprzewodowy – WIRELESS)

Opis:

PVA-R/2 to przewodowy system alarmowy dedykowany do naczep typu chłodnia / box/ izoterma wyposażony w najnowocześniejszy i trudny do oszukania czujnik drzwi typu -RFiD DOOR SENSOR. Czujnik łączy się ze sterownikiem alarmowym naczepy za pomocą kabla przeprowadzonego od czujnika do centrali alarmowej naczepy (Trailer Alarm Receiver). Następnie sygnał przekazywany jest za pomocą fabrycznych przewodów do centrali alarmowej umieszczonej w ciągniku, do której podłączony jest również przycisk uzbrajania alarmu On/Off i niezależna syrena alarmowa.

Kodowany Czujnik Drzwi RFiD

zasada działanie jest podobna do magnetycznego czujnika drzwi. Różnica dotyczy dodatkowego zabezpieczenia przed manipulacją. W opcji RFiD manipulacja jest niemożliwa. Czujnik jest zakodowany dla dedykowanego użytkownika.

Podłączenie:

Kodowany czujnik tylnych drzwi – RFiD DOOR SENSOR jest połączony za pomoca kabla z odbiornikiem alarmu  w naczepie – TRAILER ALARM RECEIVER,  który z kolei łączy się z głównym blokiem alarmowym w ciężarówce – MAIN BLOCK ALARM poprzez okablowanie fabryczne.  Do połączenia systemu pomiędzy naczepą, a ciągnikiem wykorzystywane są fabryczne przewody do ABS i świateł pomiędzy ciężarówką i naczepą, a system wpinany jest do gniazda podobnego jak na zdjęciu poniżej. Dzięki takiemu rozwiązaniu nie trzeba przeprowadzać dodatkowego okablowania.

Zasada działania:

w przypadku aktywacji alarmu czujnik tylnych drzwi – DOOR SENSOR wysyła przewodowo sygnał do odbiornika alarmu zainstalowanego w naczepie – TRAILER ALARM RECEIVER, po czym sygnał ten trafia do ciężarówki, poprzez okablowanie fabryczne i łączy się z głównym blokiem alarmowym w ciężarówce – MAIN BLOK ALARM. Do głównej centrali alarmowej jest podłączona z kolei niezależna syrena alarmowa oraz przycisk z diodą LED On/Off – służący do uzbrajania/rozbrajania alarmu. Syrena alarmowa wysyła ciągły sygnał dźwiękowy – nieustannie, aż do momentu dezaktywacji alarmu przez kierowcę. W przypadku próby sabotażu i przecięcia kabli, syrena działa aż do momentu rozładowania wewnętrznie wbudowanej baterii (ok. 2-5 min.)

Podłączenie do telematyki GPS/GSM:

przycisk LED On/Off umiejscowiony w kabinie kierowcy – może być podłączony z dowolnym systemem telematycznym zainstalowanym w ciągniku (w przypadku braku na wyposażeniu ciężarówki – wycena indywidualna). Umożliwia do śledzenie w czasie realnym alertów aktywacji alarmu i zawiadomienie odpowiednich służb z miejsca obsługi floty ciężarowej.

Pozostałe elementy skłądowe alarmów  PVA-R/1   –   PVA-R/2 

 

Przycisk On/Off do uzbrojenia-rozbrojenia alarmu

montowany jest w kabinie kierowcy ze wskaźnikiem (lampką) LED. Istnieje możliwość podłączenia do dowolnego systemu GPS/GSM zamontowanego w ciągniku, co umożliwi śledzenie stanu alarmu w czasie rzeczywistym)

Autonomiczna syrena alarmowa 110dB

posiada zintegrowaną baterię wewnątrz, która w przypadku odcięcia zasilania alarmu (sabotażu) nadal w sposób ciągły, do czasu rozładowania (2-5 min) generuje alarm dźwiękowy.

W przypadku gdy nie nastąpiło odcięcie przewodów alarmu, syrena działa nieprzerwanie, gdyż centrala alarmowa ma ciągłe napięcie z tytułu podłączenia do centrali FMS, skąd ma stałe napięcie z ciągnika. Syrena może zostać także ustawiona np. na 2 minutowy sygnał dźwiękowy, po czym się wyłącza.

Okablowanie

w zestawie PVA-R/1 (system przewodowy) znajduje się okablowanie służące podłączeniu czujników drzwi z odbiornikiem alarmowy w naczepie – TRAILER ALARM RECEIVER. Kable są prowadzone wewnątrz w tunelach naczepy. Natomiast zestaw alarmowy PVA-R/2 (zestaw bezprzewodowy) nie wymaga dodatkowego okablowania pomiędzy czujnikiem drzwi – DOOR SENSOR a odbiornikiem alarmu TRAILER ALARM RECEIVER. Sygnał przekazywany jest drogą radiową.


PVA-R/3 – Podstawowy system alarmowy do naczep typu chłodnia / box / izoterma (obsługiwany z pilota – Remote Control) – z czujnikiem magnetycznym

Cel ochrony:

tylne drzwi naczepy typ chłodnia / box / izoterma (system przewodowy – uproszczony)

Opis:

PVA-R/3 to przewodowy system alarmowy z magnetycznym czujnikiem drzwi – MAGNETIC DOOR SENSOR. Czujniki drzwi łączy się ze sterownikiem alarmowym- za pomocą przewodów (w zestawie) przeprowadzanych od drzwi naczepy do do centrali alarmowej – MAIN BLOCK ALARM, do której jest podłączona również syrena alarmowa. 

Różnica pomiędzy PVA-R/3 a wersjami PVA-R/1 i PVA-R/2 dotyczy braku w wyposażeniu dodatkowej centrali alarmowej montowanej w ciągniku. Powoduje to, że alarm ten jest podłączony tylko do naczepy, a zasilanie pobiera z baterii/akumulatora w naczepie. Uzbrajanie i rozbrajanie odbywa się za pomocą pilota Remote Control (zdjęcie poniżej) przyciskami On/Off. W przypadku brku zasilania w naczepie jednostka nie działa i alarm nie może być aktywowany.

W tej wersji brak jest możliwości podłączenia systemu telematycznego GPS/GSM – działa podobnie jak prosty alarm w samochodzie osobowym.

Podłączenie:

magnetyczny czujniki drzwi łączy się ze centralką alarmową – Main Block Alarm,  za pomocą przewodów (w zestawie). Do tej samej centrali podłączana jest również syrena alarmowa.

Zasilanie alarmu PVA-R/3 jest pobierane z baterii/akumulatora znajdującego się z naczepie.. Jeżeli naczepa nie posiada na wyposażeniu baterii/akumulatora, konieczne jest jego zamontowanie i systematyczne ładowanie, aby utrzymać system alarmowy w stanie aktywości.

Zasada działania:

w przypadku aktywacji alarmu czujnik tylnych drzwi – DOOR SENSOR wysyła przewodowo sygnał do ciężarówki poprzez okablowanie fabryczne i łączy się z głównym blokiem alarmowym w ciężarówce – MAIN BLOK ALARM. Do głównej centrali alarmowej jest podłączona z kolei niezależna syrena alarmowa. Syrena alarmowa wysyła ciągły sygnał dźwiękowy – nieustannie, aż do momentu dezaktywacji alarmu przez kierowcę. W przypadku próby sabotażu i przecięcia kabli, syrena działa aż do momentu rozładowania wewnętrznie wbudowanej baterii (ok. 2-5 min.)

Podłączenie do telematyki GPS/GSM:

brak możliwości podłączenia do telematyki

 

Składowe alarmu  PVA/R-3

Magnetyczny czujnik drzwi – DOOR SENSOR

w momencie, gdy alarm jest aktywny, każdorazowa próba otwarcia drzwi powoduje przerwanie pola magnetycznego i włączenie syreny alarmowej (gdy alarm jest podłączony do telematyki – wysłanie do portalu alertu – „Alarm Aktywny”

 

Pilot ON/OFF do uzbrojenia-rozbrojenia alarmu

prosty popularny (kształ może być inny) pilot służący do uzbrojenia i rozbrojenia alarmu – brak przycisku On/Off w kabinie kierowcy

Autonomiczna syrena alarmowa 110dB

posiada zintegrowaną baterię wewnątrz, która w przypadku odcięcia zasilania alarmu (sabotażu) nadal w sposób ciągły, do czasu rozładowania (2-5 min) generuje alarm dźwiękowy.

W przypadku gdy nie nastąpiło odcięcie przewodów alarmu, syrena działa nieprzerwanie, gdyż centrala alarmowa ma ciągłe napięcie z tytułu podłączenia do centrali FMS, skąd ma stałe napięcie z ciągnika. Syrena może zostać także ustawiona np. na 2 minutowy sygnał dźwiękowy, po czym się wyłącza.

Okablowanie

w zestawie PVA-R/3 (system przewodowy) znajduje się okablowanie służące podłączeniu czujników drzwi z odbiornikiem alarmowym. Kable są prowadzone wewnątrz w tunelach naczepy.


 

PVA-R/4 – Podstawowy system alarmowy do naczep typu chłodnia / box / izoterma (obsługiwany z pilota – Remote Control) – z kodowanym czujnikiem drzwi RFiD

Cel ochrony:

tylne drzwi naczepy typ chłodnia / box / izoterma (system przewodowy – uproszczony)

Opis:

PVA-R/4 to przewodowy system alarmowy wyposażony w kodowany wysokiej jakości czujnik drzwi RFiD DOOR SENSOR. Czujnik drzwi RFiD łączy się ze sterownikiem alarmowym – za pomocą przewodów (w zestawie) przeprowadzanych od drzwi naczepy do centrali alarmowej w naczepie – MAIN BLOCK ALARM.  Uzbrajanie i rozbrajanie odbywa się za pomocą pilota Remote Control (zdjęcie poniżej) przyciskami On/Off.

W tej wersji brak jest możliwości podłączenia systemu telematycznego GPS/GSM – działa podobnie jak prosty alarm w samochodzie osobowym.

Podłączenie:

kodowany czujnik drzwi RFiD łączy się ze centralką alarmową – Main Block Alarm,  za pomocą przewodów (w zestawie). Do tej samej centralki podłączana jest  syrena alarmowa.

Zasilanie alarmu PVA-R/4 jest pobierane z baterii/akumulatora znajdującego się z naczepie.. Jeżeli naczepa nie posiada na wyposażeniu baterii/akumulatora, konieczne jest jego zamontowanie i systematyczne ładowanie, aby utrzymać system alarmowy w stanie aktywości.

Zasada działania:

w przypadku aktywacji alarmu czujnik tylnych drzwi – RFiD DOOR SENSOR wysyła przewodowo sygnał do ciężarówki poprzez okablowanie fabryczne i łączy się z głównym blokiem alarmowym w ciężarówce – MAIN BLOCK ALARM. Do głównej centrali alarmowej jest podłączona z kolei niezależna syrena alarmowa. Syrena alarmowa wysyła ciągły sygnał dźwiękowy – nieustannie, aż do momentu dezaktywacji alarmu przez kierowcę. W przypadku próby sabotażu i przecięcia kabli, syrena działa aż do momentu rozładowania wewnętrznie wbudowanej baterii (ok. 2-5 min.)

Podłączenie do telematyki GPS/GSM:

brak możliwości podłączenia do telematyki

 

Składowe alarmu  PVA/R-4

Kodowany Czujnik Drzwi RFiD

zasada działanie jest podobna do magnetycznego czujnik drzwi. Różnica dotyczy dodatkowego zabezpieczenia przed manipulacją. W opcji RFiD manipulacja jest niemożliwa. Czujnik jest zakodowany do dedykowanego użytkownika.

Pilot ON/OFF do uzbrojenia-rozbrojenia alarmu

prosty popularny (kształ może być inny) pilot służący do uzbrojenia i rozbrojenia alarmu – brak przycisku On/Off w kabinie kierowcy

Autonomiczna syrena alarmowa 110dB

posiada zintegrowaną baterię wewnątrz, która w przypadku odcięcia zasilania alarmu (sabotażu) nadal w sposób ciągły, do czasu rozładowania (2-5 min) generuje alarm dźwiękowy.

W przypadku gdy nie nastąpiło odcięcie przewodów alarmu, syrena działa nieprzerwanie, gdyż centrala alarmowa ma ciągłe napięcie z tytułu podłączenia do centrali FMS, skąd ma stałe napięcie z ciągnika. Syrena może zostać także ustawiona np. na 2 minutowy sygnał dźwiękowy, po czym się wyłącza.

Okablowanie

w zestawie PVA-R/4 (system przewodowy) znajduje się okablowanie służące podłączeniu czujników drzwi z odbiornikiem alarmowym. Kable są prowadzone wewnątrz w tunelach naczepy.