TAPA –
Transported Asset Protection Association

 

Bezpieczeństwo wyrobów o wysokiej wartości jest dzisiaj wyjątkowo istotne. Podczas przemieszczenia ładunków w łańcuchu dostaw, każdego roku w UE notuje się straty związane z kradzieżą, zaginięciem lub utratą towarów sięgające kilku milionów Euro.

W celu zwiększenia bezpieczeństwa transportu i zapobiegania stratom, organizacja TAPA (Transported Asset Protection Association) w kooperacji z lokalnymi i międzynarodowymi agendami ustawodawczymi, opracowała wymagania bezpieczeństwa dla przewozu i magazynowania ładunków przemieszczanych w łańcuchu dostaw.

TAPA – Związek Ochrony Aktywów Technologicznych

TAPA w tłumaczeniu na język polski to: Związek Ochrony Aktywów Technologicznych. Ale to także międzynarodowa organizacja zajmująca się szeroko pojętym bezpieczeństwem dostaw w branży zaawansowanych technologii.

Organizacja ta została założona w USA w 1997 r., na rynkach europejskich działa od 1999r. TAPA zrzesza ponad 500 producentów dóbr konsumpcyjnych z całego świata. Celem organizacji jest minimalizacja strat w produkcji, transporcie i dystrybucji produktów z przemysłu zaawansowanych technologii (high-tech, high-value). Najbardziej istotnym przedsięwzięciem TAPA jest wprowadzenie Freight Security Requirement (FSR), czyli standardu dotyczącego bezpiecznego transportu oraz Truck Security Requirements (TSR). Firmy, które powadzą działalność według Wymagań Bezpieczeństwa Przewozu (FRS i TSR) otrzymują od organizacji specjalne certyfikaty, które są dla klienta informacją, że dany przewoźnik jest partnerem godnym zaufania i zapewnia nienaruszalność towarów podczas transportu.

W zakresie FSR można osiągnąć jeden z trzech poziomów monitorowania bezpieczeństwa – A, B, i C, gdzie klasa A stanowi poziom najwyższy – w obiektach i magazynach używanych do przechowywania i transportowania towarów. W zakresie TSR można uzyskać zaś jeden z 3 poziomów bezpieczeństwa floty, gdzie Level 1 stanowi najwyższy poziom.

TAPA

 

Certyfikacja standardu TAPA daje następujące korzyści:

  • Znaczący wzrost poziomu bezpieczeństwa działalności w obszarze magazynowania, transportu i logistyki towarów dzięki wykorzystaniu najlepszych praktyk obowiązujących w branży
  • Zmniejszenie strat finansowych związanych z utratą ładunków (do 40% redukcji kosztów związanych z kradzieżą i zaginięciem ładunków – wg raportów certyfikowanych organizacji i członków TAPA)
  • Zademonstrowanie zaangażowania przedsiębiorstwa w zabezpieczenie wyrobów należących do jego klientów
  • Dołączenie do grona ponad 1000 certyfikowanych przedsiębiorstw na świecie – informacja o certyfikacji wprowadzona do bazy danych TAPA
  • Otwarcie na współpracę z globalnymi producentami wyrobów z branży high-technology. Spełnienie wymagań w zakresie bezpieczeństwa łańcucha dostaw takich firm jak Dell, Intel, IBM, Sony czy HP, członków TAPA, wymagających od swych dostawców certyfikacji wg standardu TAPA FSR
  • Redukcja kosztów związanych z ubezpieczeniami działalności dzięki obniżeniu ryzyka utraty ładunku
  • Ułatwienia w spełnieniu wymagań dla uzyskania statusu Authorized Economic Operator (AEO) w niektórych krajach europejskich
  • Wsparcie ze strony profesjonalistów TAPA przy stworzeniu efektywnego systemu zarządzania bezpieczeństwem w łańcuchu dostaw
  • TAPA - przykładowy raport do pobrania