Produkty

PVA-R ALARM CHŁODNIA alarm chłodnia/box TIR

Kod: PVA-R

Dane szczegółowe

Alarmowy system bezpieczeństwa naczep typu chłodnia / box - PVA-R
Przeznaczenie:
Alarmowy system bezpieczeństwa naczep typu chłodnia/box/izoterma - przewodowy (PVA-R/1) i bezprzewodowy (PVA-R/2), bierny (PVA-R/3)
Napięcie zasilające:
18-36V DC
Pobór prądu:
do 20 mA
Temperatura pracy:
-40 ; +85

 

PVA-R – system alarmowy dla naczep typu chłodnia / box / izoterma TIR

 

Wysokiej jakości system alarmowy dedykowany w celu zabezpieczenia i zmniejszenia ryzyka utraty mienia i przewożonego towaru przewożonego naczepami typu chłodnia / box / izoterma, a więc jednostkami z twardą zabudową.

Świetnie sprawdza się w odstraszaniu potencjalnych przestępców cargo i ostrzeganiu kierowcy o możliwym niebezpieczeństwie.

Zabezpieczenie alarmowe naczepy jest skierowane głównie na zabezpieczenie tylnych drzwi naczepy, na których od wewnątrz zamonotwany jest wysokiej jakości czujnik otwarcia drzwi – DOOR SENSOR, podłączony przewodowo lub bezprzewodowo z centralą alarmową. Uzbrajanie i rozbrajanie systemu odbywa się za pomocą przycisku On/Off w kabinie kierowcy. Alarm jest ponadto automatycznie uzbrajany po ok. 1 min. po zamknięciu tylnych drzwi naczepy, przez co kierowca nie musi o tym pamiętać.

Istnieje możliwość podłączenia alarmu PVA-R do systemu telematycznego śledzenia pojazdów GPS-GSM zainstalowanego w ciągniku w celu transmisji danych i informowanie o aktywacji alarmu w czasie rzeczywistym (telematyka nie jest zawarta w zestawie / opcjonalnie do wyceny)


3 TYPY ALARMU PVA-R:

1. PVA-R/1 – System alarmowy do naczep typu chłodnia/box/izoterma (przewodowy – WIRED)

Cel ochrony:

tylne drzwi naczepy typu chóodnia / box / izoterma (system przewodowy – WIRED)

Opis:

PVA-R/1 to przewodowy system alarmowy z magnetycznym czujnikiem drzwi – DOOR SENSOR. Czujniki drzwi łączą się ze sterownikiem alarmowym- za pomocą przewodów (w zestawie) przeprowadzanych od drzwi naczepy do ciągnika. Następnie sygnał przekazywany jest za pomocą fabrycznych przewodów do centrali alarmowej umieszczonej w ciągniku, do której podłączony jest również przycisk uzbrajania alarmu On/Off i niezależna syrena alarmowa.

Podłączenie:

do podłączenia systemu pomiędzy naczepą a ciągnikiem wykorzystywane są fabryczne przewody do ABS i świateł pomiędzy ciężarówką i naczepą, a system wpinany jest do gniazda podobnego jak na zdjęciu poniżej. Dzięki takiemu rozwiązaniu nie trzeba przeprowadzać dodatkowego okablowania.

Zasada działania:

w przypadku aktywacji alarmu czujnik tylnych drzwi – DOOR SENSOR wysyła przewodowo sygnał do odbiornika alarmu zainstalowanego w naczepie – TRAILER ALARM RECEIVER, po czym sygnał trafia do ciężarówki poprzez okablowanie fabryczne i łączy się z głównym blokiem alarmowym w ciężarówce – MAIN BLOK ALARM. Do głównej centrali alarmowej jest podłączona z kolei niezależna syrena alarmowa oraz przycisk z diodą LED On/Off – służący do uzbrajania/rozbrajania alarmu. Syrena alarmowa wysyła ciągły sygnał dźwiękowy – nieustannie, aż do momentu dezaktywacji alarmu przez kierowcę. W przypadku próby sabotażu i przecięcia kabli, syrena działa aż do momentu rozładowania wewnętrznie wbudowanej baterii (ok. 2-5 min.)

Podłączenie do telematyki GPS/GSM:

Przycisk LED On/Off – może być podłączony z dowolnym systemem telematycznym zainstalowanym w ciągniku (w przypadku braku na wyposażeniu ciężarówki – wycena indywidualna). Umożliwia do śledzenie w czasie realnym alertów aktywacji alarmu i zawiadomienie odpowiednich służb z miejsca obsługi floty ciężarowej.

 


2. PVA-R/2 – System alarmowy do naczep typu chłodnia / box / izoterma (bezprzewodowy – WIRELESS)

Cel ochrony:

tylne drzwi naczepy typ chłodnia / box / izoterma (system bezprzewodowy – WIRELESS)

Opis:

PVA-R/2 to bezprzewodowy system alarmowy dedykowany do naczep typu chłodnia / box/ izoterma wyposażony w magnetyczny czujniki drzwi – DOOR SENSOR. Czujnik łączy się ze sterownikiem alarmowym naczepy za pomocą połączenia radiowego, dzięki czemu żadne przewody lub kable nie są wymagane. Następnie sygnał przekazywany jest za pomocą fabrycznych przewodów do centrali alarmowej umieszczonej w ciągniku, do której podłączony jest również przycisk uzbrajania alarmu On/Off i niezależna syrena alarmowa.

Podłączenie:

opcja bezprzewowodwa dotyczy czujników drzwi – DOOR SENSOR, do działania których nie wykorzystuje się okablowania. Jeżeli zaś chodzi o połączenia systemu pomiędzy naczepą a ciągnikiem wykorzystywane są fabryczne przewody do ABS i świateł pomiędzy ciężarówką i naczepą, a system wpinany jest do gniazda podobnego jak na zdjęciu poniżej. Dzięki takiemu rozwiązaniu nie trzeba przeprowadzać dodatkowego okablowania.

Zasada działania:

w przypadku aktywacji alarmu czujnik tylnych drzwi – DOOR SENSOR wysyła bezprzewodowo sygnał do odbiornika alarmu zainstalowanego w naczepie – TRAILER ALARM RECEIVER, po czym sygnał ten trafia do ciężarówki, poprzez okablowanie fabryczne i łączy się z głównym blokiem alarmowym w ciężarówce – MAIN BLOK ALARM. Do głównej centrali alarmowej jest podłączona z kolei niezależna syrena alarmowa oraz przycisk z diodą LED On/Off – służący do uzbrajania/rozbrajania alarmu. Syrena alarmowa wysyła ciągły sygnał dźwiękowy – nieustannie, aż do momentu dezaktywacji alarmu przez kierowcę. W przypadku próby sabotażu i przecięcia kabli, syrena działa aż do momentu rozładowania wewnętrznie wbudowanej baterii (ok. 2-5 min.)

Podłączenie do telematyki GPS/GSM:

przycisk LED On/Off umiejscowiony w kabinie kierowcy – może być podłączony z dowolnym systemem telematycznym zainstalowanym w ciągniku (w przypadku braku na wyposażeniu ciężarówki – wycena indywidualna). Umożliwia do śledzenie w czasie realnym alertów aktywacji alarmu i zawiadomienie odpowiednich służb z miejsca obsługi floty ciężarowej.

Składowe alarmu       PVA-R/1   –   PVA-R/2 

Magnetyczny czujnik drzwi – DOOR SENSOR

w momencie, gdy alarm jest aktywny, każdorazowa próba otwarcia drzwi powoduje przerwanie pola magnetycznego i włączenie syreny alarmowej (gdy alarm jest podłączony do telematyki – wysłanie do portalu alertu – „Alarm Aktywny”

 

Przycisk On/Off do uzbrojenia-rozbrojenia alarmu

montowany jest w kabinie kierowcy ze wskaźnikiem (lampką) LED. Istnieje możliwość podłączenia do dowolnego systemu GPS/GSM zamontowanego w ciągniku, co umożliwi śledzenie stanu alarmu w czasie rzeczywistym)

Autonomiczna syrena alarmowa 110dB

posiada zintegrowaną baterię wewnątrz, która w przypadku odcięcia zasilania alarmu (sabotażu) nadal w sposób ciągły, do czasu rozładowania (2-5 min) generuje alarm dźwiękowy.

W przypadku gdy nie nastąpiło odcięcie przewodów alarmu, syrena działa nieprzerwanie, gdyż centrala alarmowa ma ciągłe napięcie z tytułu podłączenia do centrali FMS, skąd ma stałe napięcie z ciągnika. Syrena może zostać także ustawiona np. na 2 minutowy sygnał dźwiękowy, po czym się wyłącza.

Okablowanie

w zestawie PVA-R/1 (system przewodowy) znajduje się okablowanie służące podłączeniu czujników drzwi z odbiornikiem alarmowy w naczepie – TRAILER ALARM RECEIVER. Kable są prowadzone wewnątrz w tunelach naczepy. Natomiast zestaw alarmowy PVA-R/2 (zestaw bezprzewodowy) nie wymaga dodatkowego okablowania pomiędzy czujnikiem drzwi – DOOR SENSOR a odbiornikiem alarmu TRAILER ALARM RECEIVER. Sygnał przekazywany jest drogą radiową.


3. PVA-R/3 – Prosty system alarmowy do naczep typu chłodnia / box / izoterma (obsługiwany z pilota – Remote Control)

Cel ochrony:

tylne drzwi naczepy typ chłodnia / box / izoterma (system przewodowy – uproszczony)

Opis:

PVA-R/3 to przewodowy system alarmowy z magnetycznym czujnikiem drzwi – DOOR SENSOR. Czujniki drzwi łączą się ze sterownikiem alarmowym- za pomocą przewodów (w zestawie) przeprowadzanych od drzwi naczepy do ciągnika. Następnie sygnał przekazywany jest za pomocą fabrycznych przewodów do centrali alarmowe. Uzbrajanie i rozbrajanie odbywa się za pomocą pilota Remote Control (zdjęcie poniżej) przyciskami On/Off.

W tej wersji brak jest możliwości podłączenia systemu telematycznego GPS/GSM – działa podobnie jak prosty alarm w samochodzie osobowym.

Podłączenie:

podłączenie odbywa się podobnie jak w wersji PVA-R/1 i PVA-R/2 z wyjątkiem instalacji przycisku ON/OFF w kabinie kierowcy (w tym przypadku do uzbrojenia alarmu jest wykorzystywany pilot).

PVA-R/3 podłączamy do bateri agregatu chłodniczego znajdującej się z naczepie, skąd pobiera zasialnie.

Zasada działania:

w przypadku aktywacji alarmu czujnik tylnych drzwi – DOOR SENSOR wysyła przewodowo sygnał do ciężarówki poprzez okablowanie fabryczne i łączy się z głównym blokiem alarmowym w ciężarówce – MAIN BLOK ALARM. Do głównej centrali alarmowej jest podłączona z kolei niezależna syrena alarmowa. Syrena alarmowa wysyła ciągły sygnał dźwiękowy – nieustannie, aż do momentu dezaktywacji alarmu przez kierowcę. W przypadku próby sabotażu i przecięcia kabli, syrena działa aż do momentu rozładowania wewnętrznie wbudowanej baterii (ok. 2-5 min.)

Podłączenie do telematyki GPS/GSM:

brak możliwości podłączenia do telematyki

 

Składowe alarmu  PVA/R-3

Magnetyczny czujnik drzwi – DOOR SENSOR

w momencie, gdy alarm jest aktywny, każdorazowa próba otwarcia drzwi powoduje przerwanie pola magnetycznego i włączenie syreny alarmowej (gdy alarm jest podłączony do telematyki – wysłanie do portalu alertu – „Alarm Aktywny”

 

Pilot ON/OFF do uzbrojenia-rozbrojenia alarmu

prosty popularny (kształ może być inny) pilot służący do uzbrojenia i rozbrojenia alarmu – brak przycisku On/Off w kabinie kierowcy

Autonomiczna syrena alarmowa 110dB

posiada zintegrowaną baterię wewnątrz, która w przypadku odcięcia zasilania alarmu (sabotażu) nadal w sposób ciągły, do czasu rozładowania (2-5 min) generuje alarm dźwiękowy.

W przypadku gdy nie nastąpiło odcięcie przewodów alarmu, syrena działa nieprzerwanie, gdyż centrala alarmowa ma ciągłe napięcie z tytułu podłączenia do centrali FMS, skąd ma stałe napięcie z ciągnika. Syrena może zostać także ustawiona np. na 2 minutowy sygnał dźwiękowy, po czym się wyłącza.

Okablowanie

w zestawie PVA-R/3 (system przewodowy) znajduje się okablowanie służące podłączeniu czujników drzwi z odbiornikiem alarmowym. Kable są prowadzone wewnątrz w tunelach naczepy.

 

Podobne produkty