Produkty

Zabezpieczenie PVA-T ALARM PLANDEKA alarm plandeka TIR

Kod: PVA-T

  • Zabezpieczenia Protect Vehicle
Alarmowy system bezpieczeństwa naczep typu plandeka - PVA-T
Przeznaczenie:
Alarmowy system bezpieczeństwa naczep typu plandeka - (PVA-T/1) z magnetycznym czujnikiem drziw oraz bocznymi czujnikami PIR oraz (PVA-T/2) - z kodowanym czujnikiem drzwi RFiD oraz bocznymi czujnikami PIR
Napięcie zasilające:
18-36V DC
Pobór prądu:
do 20 mA
Temperatura pracy:
-40 ; +85

 

PVA-T – system alarmowy dla naczep plandekowych TIR

 

Wysokiej jakości system alarmowy dedykowany na zabezpieczenia samochodzów i naczep cieżarowych oraz zmniejszenia ryzyka utraty mienia i przewożonego towaru przewożonego naczepami typu plandeka.

Świetnie sprawdza się w odstraszaniu potencjalnych przestępców cargo i ostrzeganiu kierowcy o możliwym niebezpieczeństwie.

Zabezpieczenie alarmowe naczepy składa się z czujnika drzwi – DOOR SENSOR oraz czujników obwodowych – PIR SENSOR, co zapewnia maksymalne zabezpieczenie ładunku w naczepach plandekowych.Uzbrajanie i rozbrajanie systemu odbywa się za pomocą przycisku On/Off w kabinie kierowcy. Alarm jest ponadto automatycznie uzbrajany po ok. 1 min. po zamknięciu tylnych drzwi naczepy, przez co kierowca nie musi pamiętać o tej czynności.

Istnieje możliwość podłączenia alarmu PVA-T do systemu telematycznego śledzenia pojazdów GPS-GSM zainstalowanego w ciągniku w celu transmisji danych i informowanie o aktywacji alarmu w czasie rzeczywistym (telematyka nie jest zawarta w zestawie / opcjonalnie do wyceny)


TYPY ALARMU PVA-T:

PVA-T/1 – System alarmowy do naczep plandekowych z bezprzewodowym magnetycznym czujnikiem drzwi – Magnetic Door Sensor oraz czujnikami bocznymi – PIR  

Cel ochrony:

tylne drzwi naczepy oraz boczne kurtyny plandeki (system przewodowy – WIRED)

Opis:

Przewodowy system alarmowy z czujnikami ruchu PIR oraz magnetycznym czujnikiem drzwi – MAGNETIC DOOR SENSOR. Czujniki drzwi łączą się ze sterownikiem alarmowym (Trailer Alarm Receiver – PIB) – bezprzewodowo, poprzez nadajnik radiowy zainstalowany przy czujniku.  Następnie sygnał przekazywany jest za pomocą fabrycznych przewodów do centrali alarmowej umieszczonej w ciągniku – Main Block Alarm, do której podłączony jest również przycisk uzbrajania alarmu On/Off i niezależna syrena alarmowa.

Do sterownika alarmowego naczepy – PIB, są podłączone dodatkowo czujniki ruchu PIR SENSORS, stanowiące ochronę bocznych kurtyn plandeki przez próbą przecięcia.

  • Magnetyczny czujnik drzwi – DOOR SENSOR 

w momencie, gdy alarm jest aktywny, każdorazowa próba otwarcia drzwi powoduje przerwanie pola magnetycznego i włączenie syreny alarmowej (gdy alarm jest podłączony do telematyki – wysłanie do portalu alertu – „Alarm Aktywny”

  • Podłączenie:

do podłączenia systemu pomiędzy naczepą a ciągnikiem wykorzystywane są fabryczne przewody do ABS i świateł pomiędzy ciężarówką i naczepą, a system wpinany jest do gniazda podobnego jak na zdj. nr. 2. Dzięki takiemu rozwiązaniu nie trzeba przeprowadzać dodatkowego okablowania.

  • Zasada działania:

w przypadku aktywacji alarmu czujnik tylnych drzwi – MAGNETIC DOOR SENSOR wysyła bezprzewodowo drogą radiową sygnał do odbiornika alarmu zainstalowanego w naczepie – TRAILER ALARM RECEIVER – PIB, po czym sygnał trafia do ciężarówki, poprzez okablowanie fabryczne i łączy się z głównym blokiem alarmowym w ciężarówce – MAIN BLOK ALARM – VIB. Do głównej centrali alarmowej jest podłączona z kolei niezależna syrena alarmowa oraz przycisk z diodą LED On/Off – służący do uzbrajania/rozbrajania alarmu. Syrena alarmowa wysyła ciągły sygnał dźwiękowy – nieustannie, aż do momentu dezaktywacji alarmu przez kierowcę. W przypadku próby sabotażu i przecięcia kabli, syrena działa aż do momentu rozładowania wewnętrznie wbudowanej baterii (ok. 2-5 min.).

Boczne czujniki ruchu – PIR SENSORS podłączone są za pomoca kabli z centralą – TRAILER ALARM RECEIVER – PIB umieszczonej na naczepie.

  • Podłączenie do telematyki GPS/GSM:

Przycisk LED On/Off umiejscowiony w kabinie kierowcy– może być podłączony z dowolnym systemem telematycznym zainstalowanym w ciągniku (w przypadku braku na wyposażeniu ciężarówki – wycena indywidualna). Umożliwia do śledzenie w czasie realnym alertów aktywacji alarmu i zawiadomienie odpowiednich służb z miejsca obsługi floty ciężarowej.

 


PVA-T/2 – System alarmowy do naczep plandekowych z bocznymi czujnikami PIR  oraz kodowanym czujnikiem drzwi – RFiD Door Sensor

Cel ochrony:

tylne drzwi naczepy oraz boczne kurtyny plandeki (system przewodowy – WIRED)

Opis:

przewodowy system alarmowy dedykowany do naczep plandekowych z czujnikami ruchu PIR oraz kodowanym czujnikiem drzwi – RFiD DOOR SENSOR. Czujnik RFiD łączą się ze sterownikiem alarmowym naczepy (Trailer Alarm Receiver – PIB) za pomocą połączenia radiowego. Następnie sygnał przekazywany jest za pomocą fabrycznych przewodów do centrali alarmowej umieszczonej w ciągniku, do której podłączony jest również przycisk uzbrajania alarmu On/Off i niezależna syrena alarmowa.

Do sterownika alarmowego naczepy – PIB, są podłączone dodatkowo czujniki ruchu PIR SENSORS, stanowiące ochronę bocznych kurtyn plandeki przez próbą przecięcia.

  • Kodowany Czunik Drzwi RFiD

zapewnia maksymalną ochronę. Unikalne kodowanie siłownika zapobiega “oszukiwaniu czujnika drzwi”. Ten typ czujnika jest przypisany i zakodowany dla indywidualnego RFiD tag, dzięki czemu nie można dokonać jakiekolwiek manipulacji.

  • Podłączenie:

Kodowany czujnik RFiD łączy się z odbiornikem alarmowym naczepy – bezprzewodowo. Jeżeli zaś chodzi o połączenia systemu pomiędzy naczepą, a ciągnikiem wykorzystywane są fabryczne przewody do ABS i świateł pomiędzy ciężarówką i naczepą, a system wpinany jest do gniazda podobnego jak na zdj. nr. 2. Dzięki takiemu rozwiązaniu nie trzeba przeprowadzać dodatkowego okablowania.

  • Zasada działania:

w przypadku aktywacji alarmu czujnik tylnych drzwi – RFID DOOR SENSOR wysyła bezprzewodowo sygnał do odbiornika alarmu zainstalowanego w naczepie – TRAILER ALARM RECEIVER, po czym sygnał ten trafia do ciężarówki, poprzez okablowanie fabryczne i łączy się z głównym blokiem alarmowym w ciężarówce – MAIN BLOK ALARM. Do głównej centrali alarmowej jest podłączona z kolei niezależna syrena alarmowa oraz przycisk z diodą LED On/Off – służący do uzbrajania/rozbrajania alarmu. Syrena alarmowa wysyła ciągły sygnał dźwiękowy – nieustannie, aż do momentu dezaktywacji alarmu przez kierowcę. W przypadku próby sabotażu i przecięcia kabli, syrena działa aż do momentu rozładowania wewnętrznie wbudowanej baterii (ok. 2-5 min.)

Boczne czujniki ruchu – PIR SENSORS podłączone są za pomoca kabli z centralą – TRAILER ALARM RECEIVER – PIB umieszczonej na naczepie.

  • Podłączenie do telematyki GPS/GSM:

przycisk LED On/Off umiejscowiony w kabinie kierowcy – może być podłączony z dowolnym systemem telematycznym zainstalowanym w ciągniku (w przypadku braku na wyposażeniu ciężarówki – wycena indywidualna). Umożliwia do śledzenie w czasie realnym alertów aktywacji alarmu i zawiadomienie odpowiednich służb z miejsca obsługi floty ciężarowej.


Pozostałe składowe alarmów       PVA-T/1   –   PVA-T/2

Czujniki PIR (2 szt.)

to czujniki elektroniczne służące do wykrywania ruchu. Są umieszczone i skierowane na kurtyny boczne naczepy plandekowej. Gdy są aktywne tworzą strefę bezpieczeństwa, której naruszenie powoduje aktywację alarmu (patrz. rys.1). Samo pojawienie się przez chwilę obcej osoby w polu działania czujników nie spowoduje aktywacji alarmu, zaś przebywanie dłuższą czas w tym polu aktywuje syrenę alarmową.

Każda próba przecięcia kabli podłączeniowych czujniki PIR kończy się aktywacją syreny

-Czujniki ruchu przeznaczone do warunków zewnętrznych
-z dodatkową grzałką
-zasięg działania  do 15m
-funkcja antymaskingu
-wysoka odporność na RFI i EMI
-wysoka odporność na światło
-nie reaguje na zwierzęta do 30 kg
-temperatura pracy – 55ºC + 60ºC

Przycisk On/Off do uzbrojenia-rozbrojenia alarmu

montowany jest w kabinie kierowcy ze wskaźnikiem (lampką) LED. Istnieje możliwość podłączenia do dowolnego systemu GPS/GSM zamontowanego w ciągniku, co umożliwi śledzenie stanu alarmu w czasie rzeczywistym)

Autonomiczna syrena alarmowa 110dB

posiada zintegrowaną baterię wewnątrz, która w przypadku odcięcia zasilania alarmu (sabotażu) nadal w sposób ciągły, do czasu rozładowania (2-5 min) generuje alarm dźwiękowy.

W przypadku gdy nie nastąpiło odcięcie przewodów alarmu, syrena działa nieprzerwanie, gdyż centrala alarmowa ma ciągłe napięcie z tytułu podłączenia do centrali FMS, skąd ma stałe napięcie z ciągnika. Syrena może zostać także ustawiona np. na 2 minutowy sygnał dźwiękowy, po czym się wyłącza.

Okablowanie

w zestawie PVA-T/1 (system przewodowy) znajduje się okablowanie służące podłączeniu czujników drzwi z odbiornikiem alarmowy w naczepie – TRAILER ALARM RECEIVER. Kable są prowadzone wewnątrz w tunelach naczepy. Natomiast zestaw alarmowy PVA-T/2 (zestaw bezprzewodowy) nie wymaga dodatkowego okablowania pomiędzy czujnikiem drzwi – DOOR SENSOR a odbiornikiem alarmu TRAILER ALARM RECEIVER. Sygnał przekazywany jest drogą radiową.

—————————–

Zarówno zestaw PVA-T/1 i PVA-T/2 – można zamówić również bez czujników PIR. W takim wypadku będą zabezpieczone tylko tylne drzwi naczepy plandekowej (brak ochrony przez atakiem z boku naczepy). Wszystkie pozostałe cechy alarmu pozostają bez zmian.

—————————–